ليست محصولات
 • اطلاع از موقعیت لحظه ای خودرو، سرعت، جهت و ...
 • امکان تماس با سرنشینان داخل خودرو
 • امکان شنود صدای داخل خودرو
 • امکان مشاهده تصویر زنده داخل خودرو
 • امکان کنترل کامل خودرو (خاموش و روشن کردن موتور و ...)
 • امکان برقراری ارتباط پلیس با خودرو در ایستگاههای بین راهی
 • امکان ذخیره اطلاعات حرکتی، موقعیتی، فنی خودرو چند دقیقه قبل حادثه تا لحظه حادثه (جعبه سیاه)
 • امکان ارتباط با اورژانس و پلیس در موقع حادثه بصورت اتوماتیک
 • امکان ارتباط خودرو با مرکز از طریق GPRS ، GSM ، Radio ، RF ، B.T و SD
 • انواع گزارش گیری های جامع و متنوع
 • امکان گزارش مسیر و سرعت و حرکت خودرو بصورت متنی
 نرم افزار تصویر

HPKCO © 2006-2013